Parels van de Zee

Parels van de Zee
(de ramp van 6 maart 1883 te Moddergat)

Zij hebben gevochten en gestreden,
geknokt, gehuild en gebeden
in de strijd tegen zee en wind,
om terug te kunnen keren,
naar vader, moeder, vrouw en kind,
naar hun parels, naar hun leven.
Maar zij zijn niet terug gekomen.
De storm was te machtig, te krachtig
en vaagde weg hun hoop, hun dromen.
Wij dragen de herinnering met ons mee
aan deze “Parels van de Zee”.