Gedichten

Naast het schilderen, probeer ik in fijnzinnige bewoordingen mijn gedachten in gedichten te schilderen. De laatste keer gebundeld in een full color uitgave van bijna 150 pagina’s dik en 120 gedichten. De 120 gedichten zijn uit het leven gegrepen en kunnen als poëtische parels worden gekenschetst (niet mijn woorden, maar conform uitspraak over de bundel in de krant).

Mijn gedichten gaan over allerlei gebeurtenissen en gevoelens. De gedichten ontstaan altijd doordat ik ergens door geraakt of gefascineerd ben. Dat kan iets van mij zelf zijn of door wat anderen meemaken. Bijvoorbeeld onderwerpen zoals: om onrecht uit te spreken, iets te onderzoeken, iets te begrijpen of juist om iets los te laten. Daarnaast wil ik ook juist de mooie momenten vastleggen in gedichten.

In 1997 gaf ik mijn eerste gedichtenbundeltje "Stil Even" uit. Het idee om de gedichten uit te geven in boekvorm, kwam van een goede vriend, die de tekstverwerking deed. In 2000 volgde de tweede gedichtenbundel met dezelfde titel "Stil Even" (2). Van beide bundels werden er meer dan 300 verkocht. Drie jaar later kwam het derde gedichtenboek op de markt, met de titel "Eb en Vloed". Hier werden meer dan 400 stuks van verkocht.

En er is nog steeds vraag naar deze bundels. Daarom heb ik in mijn laatste gedichtenboek "Parels van de Zee" ook de mooiste gedichten uit de eerder genoemde boekjes geplaatst, al zijn er wel een aantal herschreven. Deze herschreven gedichten hebben hierdoor geen andere betekenis gekregen, maar er zijn minder en/of andere woorden gebruikt, waardoor ze duidelijker zijn geworden of juist meer de kans krijgen om op verschillende manieren te worden geïnterpreteerd. Dit laatste vind ik vaak het mooie en speciale van gedichten, zodat meerdere mensen er iets in kunnen vinden of iets aan hebben.

Klik rechts om een gedicht te lezen die ik voor u geselecteerd hebt. Er ziiten oude, zowel als nieuwe bij. Heeft u belangstelling voor een gedichtenbundel voor u zelf of om kado te geven, neem dan contact op met ons via het e-mailadres
info@artcatcher.nl. De gedichtenbundel "Parels van de Zee" kost slechts veertien euro vijftig.